Usmernenie k podávaniu prihlášok

1.     Spôsob a termín na doručenie prihlášky

Uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľke strednej školy do 20. marca 2023.

Pri podávaní prihlášky na strednú školu postupujte v súlade s inštrukciami základnej školy.

Klasifikáciu a hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

2.     Uchádzač so zdravotným znevýhodnením

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

3.     Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

4.     Duálne vzdelávanie

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom sa poskytuje odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka u zamestnávateľa, ak s ním má už uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

5.     Podpis oboch zákonných zástupcov

Na prihláške na štúdium na strednej škole, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov neplnoletého žiaka. Ak sa prihláška zadáva elektronicky, treba doložiť

Prílohu 1 Podpisy zákonných zástupcov.

Podpis oboch zákonných zástupcov neplnoletého žiaka na prílohe sa nevyžaduje, ak:

-         jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností – ďalšia príloha k prihláške je kópia rozhodnutia súdu.

-        zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou – k prihláške je povinná

Príloha 2 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.

 6.     Plán prijímania, kritéria a podmienky prijímania

Plán prijímania – odbory a počty žiakov, zamestnávatelia pre duálne vzdelávanie

a kritériá a podmienky prijímania – bodové hodnotenie prijímacích skúšok, zdravotné požiadavky na uchádzača, pre školský rok 2023/2024 sú zverejnené na stránke školy:

Prijímacie konanie/Kritéria prijímania žiakov.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31