Európsky deň jazykov 2017

Dňa 26. 9. 2017 sa vyučovanie cudzích jazykov nieslo v duchu podpory jazykovej rozmanitosti v Európe prostredníctvom zaujímavostí v reáliách, kultúre a hodnotách tej ktorej krajiny. Výchovno-vzdelávací proces bol podporený kvízmi, doplňovačkami, hrami. Informačné panely a rôznorodý doplnkový materiál majú žiaci k dispozícii v priestoroch školy počas celého týždňa.