Účelové cvičenie druhákov-Lodenica Trenčín

Na lodenici v Trenčíne sa v utorok uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov druhého ročníka. Žiaci tried II.HB, II.MOZ a II.PE prežili pri Váhu zaujímavý deň. Obsahom cvičenia bolo plnenie úloh v oblastiach: civilná ochrana, prvá pomoc, topografia, environmentálna výchova, dopravná výchova. Súčasťou bola aj plavba - veslovanie na Dračej lodi :-)