Bradlo, Devín - tematické zážitkové vzdelávanie

Akcie sa zúčastnili vybraní žiaci školy, ktorí prejavili záujem rozširovať a prehlbovať si svoje vedomosti z oblasti histórie a geografie Slovenska. 27. september 2019 Svetový deň cestovného ruchu