PROJEKTY

Od 1. septembra 2022 na našej škole pracuje zdravotnícky pracovník. Pracovné miesto zdravotníckeho pracovníka v SOŠ obchodu a služieb Trenčín je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Program Erasmus plus vytvára základy pre medzinárodné partnerstvá škôl V novembri 2021 sa študenti našej školy zúčastnili týždňového výmenného pobytu v rámci spoločného projektu ERASMUS+ v Strednej škole gastronomie a služeb v meste Přerov v Českej republike. Okrem našej školy, sa projektu zúčastňuje aj chorvátska stredná škola Turisticko-ugostiteljska i ...
Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II Na našej škole vďaka národnému projektu pôsobia od školského roku 2019/2020 podporné profesie pedagogický asistent a sociálny pedagóg. Spolu s internými zamestnancami, ktorými sú školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a výchovný poradca tvoria školský podporný inkluzívny tím.
Naša škola je jednou z 25 vybraných pilotných škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do podpory výučby v oblasti finančného vzdelávania a finančnej kultúry u mladých ľudí s cieľom rozvíjať u žiakov kritické myslenie a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.
Naša škola sa úspešne zapojila do vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR na poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania. Žiaci, ktorí prejavili záujem sa doučujú v predmete účtovníctvo, odborný výcvik v odbore kuchár a cukrár.
Dopytovo orientovaný projekt. Spolufinancovaný so štrukturálnych fondov EÚ. Trvanie: Realizácia aktivít = 2/2014 - 7/2015, realizácia projektu do 03/2016; monitoring udržateľnosti ďalších 5 rokov: 2017,2018,2019, 2020,2021.
V šk. r. 2017/2018 mala naša škola možnosť využívať na vyučovaní program "PP Poradca pre školy". Program pomáha dostať do škôl prostredníctvom svojich odborných on-line systémov a periodík viac praxe, podnikateľských a manažérskych skúseností. Cieľom programu je prepájať teóriu s praxou a tým ...
Dopytovo orientovaný projekt. Spolufinancovaný so štrukturálnych fondov EÚ. Trvanie: Realizácia= 9/2010 - 6/2012, monitoring udržateľnosti ďalších 5 rokov 1012,2013,2014,2015,2016.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30