Rodičovské združenie

OZNAM

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov.

Dňa 16. októbra 2019 od 16:00 hod. sa uskutoční Rodičovské združenie.
Koná sa voľba zástupcov rodičov do Rady školy.
Konajú sa triedne schôdzky RZ v školskom roku 2019/2020, konzultácie s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku.
Vaša účasť je potrebná, tešíme sa na spoluprácu!