Záujmové krúžky

Záujmové krúžky na vzdelávacie poukazy žiakov

- pre školský rok 2023/2024 ponúkame tieto záujmové krúžky:


Názov krúžku Vedúci Zameranie
1 Ako si poradiť s daňami Ing. Blahová daňový systém SR, daňové poradenstvo
2 Baristický krúžok Ing. Kelešiová príprava kávových nápojov, príprava na baristické súťaže
3 Čitateľská gramotnosť v testoch SJL Mgr. Ľahká Príprava na testovanie zo SJL
4 Easy English Ing. Švecová príprava z ANJ pre maturantov 
5 Easy reading Ing. Švedová Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v ANJ
6 Filmový klub Mgr. Horná Recenzie anglických filmov, prierez filmovou tvorbou, kinematografia po anglicky
7 Florbal Mgr. Jaška Športová zdatnosť, florbal
8 Mladý podnikateľ Ing. Kucharovičová tvorba podnikateľských plánov, dobré nápady, vlastný biznis
9 Mladý someliér Ing. Barteková Rozvíjanie poznatkov o víne, servírovanie vína, snúbenie vína s jedlom
10 Moderné technológie-digitalizácia Ing. Šedo 3D tlač, modelovanie, programovanie
11 S francúzštinou do sveta Mgr. Šišovská Jazyková príprava na zahraničnú prax
12 S nemčinou do sveta Mgr. Santová Rozšírenie slovnej zásoby v NEJ
13 Športom ku zdraviu PaedDr. Sýkorová Športová zdatnosť, stolný tenis, bedminton, golf
14 Športové hry Mgr. Čierna Športová zdatnosť, volejbal
15 Študentské fórum Ing. Košutová Rozvíjanie líderských schopností, participácia na organizovaní a riadení chodu školy
16 Technika obsluhy v ANJ Ing. Rácová Praktická komunikácia v ANJ, prehĺbenie odbornej slovnej zásoby
17 Technológia strihov Mgr. Pagáčová-Filová Strihanie vlasov, módne trendy, farbenie vlasov
18 Vizážistika Kochanová Praktické zručnosti, make-up a dekoratívna kozmetika
19 Všetko o pleti Bc. Suchá kozmetické poradenstvo
20 Všetko pre vlasy Bc. Ozimá starostlivosť o vlasy, vlasová kozmetika
21 Zdravá škola Ing. Šargavá Aktivity zamerané na zdravý životný štýl, environmentálna výchova
22 Zdravie a krása PaedDr. Vavríková Kozmetické trendy, abeceda účinných látok v kozmetike, ako sa líčiť