2. kolo prijímacích skúšok pre 2024/2025

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 Trenčín

Počet žiakov, ktorých možno prijať na štúdium do prvého ročníka v ďalšom termíne prijímacieho konania je nasledovný:

 

               študijný odbor – 4-ročný                                                           voľné miesta

  6442 K obchodný pracovník   (duálne vzdelávanie)                                 7

 

Prijímacia skúška bude 18. júna 2024 zo SJL a MAT,

príchod do budovy školy o 7.45 h

Pre prijímacie skúšky v ostatných bodoch platia kritériá a podmienky ako pre prijímacie konanie v prvom kole

- pozrieť info:    https://www.sosostn.sk/ Prijímacie konanie: kritériá, duálny systém, zamestnávatelia.

 

Prihlášky na štúdium je potrebné podať cez Edupage, alebo osobne doručiť na sekretariát riaditeľky školy do 10.6.2024.


Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na výveske školy a na webovej stránke školy 21. júna 2024.

Uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 písomné potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30