Duálny systém

DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

V systéme duálneho vzdelávania sú zaradené študijné a učebné odbory

pre 2023/2024:

 • 6442 K obchodný pracovník (4-ročné štúdium)
 • 6445 H kuchár (3-ročné štúdium)
 • 6444 H čašník, servírka (3-ročné štúdium) 
 • 6481 H skladový operátor (3-ročné štúdium) 

Duálne vzdelávanie je: 

 • vzdelávanie s podporou našej školy a istota zamestnania,
 • príležitosť pre deviatakov, ktorých baví obchod a ekonomika,
 • príležitosť pre deviatakov, ktorých baví obchod a technika,
 • príležitosť pre deviatakov, ktorých zaujímajú gastronomické služby.

Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa.

Už na SOŠ môžete získať prax na top úrovni, priamo v predajni, vo firme, získať finančnú nezávislosť a slobodu. Príprava na budúce povolanie sa zrealizuje v reálnych podmienkach významných firiem, čo v budúcnosti uľahčí absolventovi prechod zo školy na trh práce.

Výhody duálneho vzdelávania:

 • moderná forma štúdia
 • platená prax na strednej škole
 • dopravné a stravné
 • nenahraditeľné skúsenosti
 • garancia pracovného miesta  
 • v študijných i učebných odboroch: 1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň vo firme praktické vyučovanie 

Zoznam zamestnávateľov, ktorí poskytnú žiakom praktické vyučovanie a s ktorými má SOŠ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre žiakov prvého - štvrtého ročníka, pre školský rok 2024/2025:

Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, Bratislava

prevádzky v Trenčianskom kraji (ďalej TSK)

 • do odboru odboru 6442 K obchodný pracovník.

Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava

prevádzky v TSK

 •  do odboru 6442 K obchodný pracovník.

dm drogerie markt, s. r. o., Na pántoch 18, Bratislava

prevádzky v TSK

 • do odboru 6442 K obchodný pracovník.

TESCO STORES SR, a. s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, prevádzka Trenčín

 • do odboru 6442 K obchodný pracovník,
 • do odboru 6481 H skladový operátor.

MB Trenčín, s. r. o, Brnianska 30, Trenčín

 • do odboru 6481 H skladový operátor. Billa, s. r. o., Bajkalská 19/A, Bratislava, prevádzka Trenčín
 • do odboru 6442 K obchodný pracovník.

Billa, s. r. o., Bajkalská 19/A, Bratislava

prevádzky v TSK

 • do odboru 6442 K obchodný pracovník.

McDonald´s

Kremkau, s. r. o., Zelinárska 6, 821 01 Bratislava,

prevádzka McDonald´s Belá 17CD, 911 01 Trenčín

 • do odboru 64444 H čašník, servírka.

DEICHMANN - OBUV, s. r. o., Londýnske námestie 853/1, 639 00 Brno - Štyřice, prevádzka Belá, Trenčín

 • do odboru obchodný pracovník

COOP Jednota Žilina, spotrebné družsvo, Predmestská 71 Žilina, prevádzka Trenčín

 • do odboru  6442 K obchodný pracovník / obchodná pracovníčka

Hotel Panorama, Nádražná ulica 12, Trenčianske Teplice

 • do odboru 6445 H kuchár,
 • do odboru 64444 H čašník, servírka.

Penzión KINGO, Ul. Slovenskej armády 2123/11, Nemšová

 • do odboru 6445 H kuchár,
 • do odboru 64444 H čašník, servírka.

APOLLO, s. r. o., Dubno, Jilemnického 789, Nová Dubnica

 • do odboru 6445 H kuchár,
 • do odboru 64444 H čašník, servírka.

Arkádia Slovakia, a. s., Jesenského 561/3 Bánovce nad Bebravou

 • do odboru 6445 H kuchár,
 • do odboru 64444 H čašník, servírka.

Facility, s. r. o., Bratislavská 614, Trenčín

 • do odboru 6445 H kuchár.

Ako sa prihlásiť ?

 1. Vyplnenie on-line formulára  alebo zatelefonovanie na kontaktné číslo firmy - zamestnávateľa
 2. Pozvanie na ústne výberové konanie u zamestnávateľa 
 3. Výberové konanie, ústny pohovor
 4. Vyrozumenie o výsledku výberového konania u zamestnávateľa, úspešní dostanú Potvrdenie o zabezpečení duálneho  vzdelávania
 5. Zaslanie prihlášky na SOŠ spolu s potvrdením o zabezpečení duálneho vzdelávania
 6. Výberové konanie na SOŠ
 7. Výsledok výberového konania ( samostatné poradie uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania)
 8. Rozhodnutie o prijatí na SOŠ , uzatvorenie Učebnej zmluvy so zamestnávateľom do 31. augusta a v septembri nástup do strednej školy

Firma: informácie  a  on-line formulár na prihlásenie do systému duálneho vzdelávania:

KAUFLAND :

https://kariera.kaufland.sk/studenti-absolventi.html


LIDL :

https://kariera.lidl.sk/studenti-absolventi/ziak-zakladnej-skoly


TESCO :

https://kariera.tesco.sk/dualne-vzdelavanie/


dm Market :

 http://www.dm-vzdelavanie.sk/


Billa, s. r. o., Bajkalská 19/A, Bratislava, prevádzka Trenčín:

https://www.billa.sk/specialfolder/footer/o-spolocnosti/kontakt


https://www.mcdonalds.sk/


https://www.deichmann-kariera.sk/dualne-vzdelavanie-pre-studentov/


Hotel Panorama, Trenčianske Teplice Market :

http://www.hoteltrenciansketeplice.sk/sk/kontakt/


MB Trenčín, s. r. o.

https://mercedestn.sk/system-dualneho-vzdelavania?destination=node/34677


Facility Systém Hub Trenčín:

https://www.fsh.sk/kontakt


Penzión KINGO, Ul. Slovenskej armády 2123/11, Nemšová

https://penzionkingo.sk/sk/kontakt


APOLLO, s. r. o., Dubno, Jilemnického 789, Nová Dubnica

https://www.potrebyovp.sk/zamestnavatel-50026402-


Arkádia Slovakia, a. s., Jesenského 561/3 Bánovce nad Bebravou

http://www.arkadia.sk/hotel/?page_id=15&lang=sk


COOP Jednota Žilina, spotrebné družsvo, Predmestská 71 Žilina

https://www.coopjednotaza.sk/dualne-vzdelavanie.html


 

Čo Vám v duálnom vzdelávaní  ponúkame?

 • odborný výcvik na vysokej úrovni priamo v našich predajniach a prevádzkach pod  vedením certifikovaných inštruktorov
 • zázemie silnej a stabilnej spoločnosti
 • vlastný zárobok už počas školy za produktívnu prácu podľa výkonu, motivačné a prospechové štipendium
 • produktové zľavy a bonusy
 • pracovné oblečenie a obuv zdarma, prípadne cestovné náhrady
 • brigádnická práca počas prázdnin
 • výmenné stáže v materských firmách
 • príjemné pracovné prostredie
 • garancia pracovného miesta a možnosť kariérneho postupu po úspešnom ukončení štúdia

Zamestnávateľ bude poskytovať žiakom praktické vyučovanie

na svoje náklady 

 • odborný výcvik v reálnych podmienkach firmy,
 • materiálne a finančné výhody pre žiaka,
 • možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou,

na SOŠ obchodu a služieb Trenčín sa bude realizovať teoretické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. 

-         Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

-        Vybranému uchádzačovi (žiakovi) zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní   a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 

-         Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na strednú školu 

-         Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie na duálne vzdelávanie 

-         Zamestnávateľ uzatvorí so zákonným zástupcom žiaka učebnú zmluvu do 31 . 8. 2023 - podľa § 19 zákona č. 61/2015 

-         V systéme duálneho vzdelávania sa žiak stáva

 • žiakom strednej školy – na základe rozhodnutia o prijatí
 • žiakom firmy – na základe podpísania učebnej zmluvy