Program Erasmus plus vytvára základy pre medzinárodné partnerstvá škôl

Základy partnerstva škôl

„Výměna postupů a dobré praxe"

V novembri sa študenti našej školy zúčastnili týždňového výmenného pobytu v rámci spoločného projektu ERASMUS+ v Strednej škole gastronomie a služeb v meste Přerov v Českej republike. Okrem našej školy, sa projektu zúčastňuje aj chorvátska stredná škola Turisticko-ugostiteljska i prehrambena skola Bjelovar. Na spoločnom projekte troch škôl spolupracujú už druhý rok majstri odborného výcviku a študenti odborov hotelovej akadémie, cukrár, kozmetik a kaderník. V rámci projektu sú plánované 3 výmenné stretnutia v každej zo zúčastnených škôl.

Cieľom tohto projektu je spolupráca a odovzdávanie si skúseností s výučbou v uvedených odboroch formou spolupráce a tvorba spoločných úloh. V každom odbore študenti pripravili výrobky podľa zadania, vytvorili fotodokumentáciu a videonávody, ktoré následne spracovali do jednotnej prezentácie.

1. mobilita: Přerov – 7. -13. 11. 2021

Pre prvé stretnutie bola jednotná téma „Párty“. Svoje produkty prezentovali jednotlivé školy práve na tomto stretnutí, kde si mohli navzájom vymeniť skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá. Stretnutia v Přerove sa zúčastnili vybraní 5 študenti a 4 pedagógovia z našej školy.

A ako to vnímali naši študenti?

Všetci sme boli ubytovaní v miestnom penzióne Labuť v kľudnom prostredí blízko centra mesta, kde sme sa cítili naozaj príjemne. Škola bola odtiaľ pomerne blízko, preto sme si robili ranné prechádzky na jednotlivé odborné pracoviská. Kuchári mali pracovisko odborného výcviku v školskom závode Bečva. Odbor kaderník, kozmetik a cukrár navštevovali odborný výcvik priamo v budove školy, kde sme mohli vidieť výučbu odborného výcviku aj z iného pohľadu. Videli sme rôzne nové techniky, ktoré sme si mohli následne aj prakticky vyskúšať. V strede týždňa bol kozmetičkám a kaderníčkam poskytnutý priestor na prezentáciu našej práce, kde sme mohli predviesť naše zručnosti. Po vyhodnotení sme sa presunuli do cukrárne v priestoroch školy, kde nás čakala prehliadka a ochutnávka dezertov, vytvorených českými a chorvátskymi cukrármi.

Mimo pracovných povinností sme mali vytvorený naozaj pestrý program. V pondelok po škole sme si boli na uvítanie zahrať bowling, kde sme sa všetci viac zoznámili. V utorok nás čakala prehliadka mesta Přerov, ktorú sme zakončili návštevou zaujímavého Múzea Jána Amosa Komenského, ktoré je venované histórii školstva. V stredu bol pre nás pripravený výlet do neďalekého mesta Olomouc, ktoré sme navštívili aj s našou pani riaditeľkou. Toto mesto si nás získalo pre svoje  krásne starobylé centrum, príjemnú atmosféru a naozaj bohatú  históriu, o ktorej nás informoval veľmi milý a ochotný sprievodca. Na záver výletu sme sa prepravili späť do Přerova a ukončili deň spoločnou večerou v reštaurácii.  Štvrtok sa niesol v duchu očakávaného výletu. Hneď z rána nás pred školou čakal autobus, ktorým sme sa dopravili do mesta Loštice. V Lošticiach sme navštívili múzeum výroby, histórie  Olomouckých tvarôžkov (syrečkov). Boli sme navštíviť aj miestne lahôdky a dokonca aj cukráreň, kde predávajú rôzne zákusky vyrobené z tohto známeho „syrečka“. Nikde nechýbal charakteristický závan pre tieto mliečne výrobky. Piatkový deň bol  rozlúčkový s voľnejším programom. Mali sme možnosť zakúpiť si nejaké suveníry a len tak si užívať spoločný príjemný čas. Poobede nás čakala slávnostná večera, kde sme sa všetci stretli a zhodnotili  celý týždeň . Na pamiatku prvého stretnutia projektu Erasmus plus nám boli odovzdané diplomy za účasť a menšia pozornosť za skvelú spoluprácu.

Celý tento výmenný pobyt by sme ako študenti ohodnotili ako zaujímavý projekt, ktorý nás veľmi inšpiroval a zároveň bol pre nás veľmi náučný. Potešilo nás, že sme mohli spoznať aj iné spôsoby realizovania  štúdia a odborného výcviku, spoznali sme veľa príjemných ľudí, s ktorými sa radi opäť stretneme. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za možnosť  zúčastniť sa tohto projektu a všetkým spolužiakom odkázať, aby sa projektov nebáli. Lebo my sme sa mali naozaj skvele!

Ďakujeme!

Vladimíra Drgová, Nataša Murková, Adriana Malovcová, Lívia Psotová a Enrik Stránsky

2. mobilita: Trenčín – 6. – 12. 2. 2022

Druhé stretnutie partnerov projektu prebehlo na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne. Témou pre pripravované žiacke produkty bola „Fantázia – moderná rozprávka“.  Kuchári pripravovali 3-chodové menu pre 15 hostí. Pondelok sa prezentovali domáci kuchári z Trenčína, v utorok Chorváti a v stredu českí kuchári. Ani jedna škola sa nedala zahanbiť a ponúkli naozaj skvelé zaujímavé jedlá. Počas jednotlivých dní si žiaci všetkých škôl vzájomne pomáhali a vymieňali si svoje skúsenosti. Úlohou cukrárov bolo vytvoriť „candy bar“ na danú tému, ktorý obsahoval  5 druhov tematických dezertov po 10 kusov. V odboroch kaderník na kozmetik sa žiaci predviedli prostredníctvom dvoch modeliek, ktoré nalíčili a učesali do podoby rozprávkových bytostí. Bonusom boli aj krásne kostýmy modeliek. Pracovný čas vyvrcholil v stredu na slávnostnej spoločnej prezentácii produktov jednotlivých škôl.

Spoločné stretnutia však nie sú len o práci, ale aj o vytváraní nových kontaktov a poznávaní cudzích zaujímavých miest. V pondelok popoludní sme pre našich partnerov pripravili prehliadku mesta Trenčína a v utorok sme spolu „pretekali“ na elektrických motokárach vo Volt racing centre. Vo štvrtok sme spolu absolvovali poznávaciu exkurziu za slovenskou kultúrou. Navštívili sme známu dedinu Čičmany, drevený betlehem v Rajeckej Lesnej a rozprávkový zámok v Bojniciach. Dúfame, že výlet sa našim partnerom páčil a budú na Trenčín a jeho okolie spomínať s láskou.

V posledný deň sme sa rozlúčili slávnostným obedom v školskom závode  Gastrocentrum, kde sme spoločne vyhodnotili prácu počas celého týždňa. Pani riaditeľka Mgr. Mária Hančinská poďakovala všetkým žiakom a pedagógom za ich úsilie a odovzdala účastníkom stretnutia certifikáty a spomienkové predmety, ktoré škole poskytla Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región. Ďakujeme.

Ing. Milena Mjartanová, koordinátorka projektu

3. mobilita: Bjelovar, Chorvátsko 03. – 09. 04. 2022

Počas prvých troch dní sme sa zúčastnili vyučovania v predmete odborný výcvik na Turisticko-ugostitelska i prehrambena skola Bjelovar, kde sme si spolu so žiakmi a pedagógmi spriatelených škôl SŠGS Přerov a TUPŠ Bjelovar vzájomne vymieňali recepty a spoločne pripravovali svoje pokrmy. Témou 3. stretnutia boli „Tradície".  Žiaci a učitelia sa oboznámili s gastronómiou typickou pre jednotlivé krajiny a dozvedeli sa veľa nových zaujímavostí.

V popoludňajších hodinách sme absolvovali prehliadku mesta Bjelovar a navštívili „Českú obec“ – združenie českej menšiny, ktorá býva v tomto meste a venuje sa udržiavaniu českých zvykov a tradícií.

Vo štvrtok bol spoločný celodenný výlet pre všetkých zainteresovaných do hlavného mesta Zagreb. Navštívili sme Múzeum čokolády a Múzeum ilúzií. Prehliadku mesta a jeho kultúrne pamiatky nám ukázal profesionálny sprievodca.

V piatok sme navštívili Bio farmu s výrobou tradičných syrových výrobkov, a následne kúpeľné mestečko Daruvar, ktoré je známe veľkým počtom obyvateľov českej národnosti. Tu sa konalo aj záverečné slávnostné vyhodnotenie, spojené s obedom pre všetkých účastníkov.

 

                                                                                              Ing. Milena Mjartanová

                                                                                                 koordinátor projektu


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria