VYUČOVANIE

Cieľ školy:

Poskytnuť vzdelanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre uplatnenie sa v živote, pre uplatnenie sa na rýchlo sa meniacom európskom trhu práce i pri ďalšom štúdiu.

Vzdelávanie pre život, vzdelávanie prepojené s praxou, odrazový mostík k celoživotnému vzdelávaniu.

 Prehľad tried denného štúdia v školskom roku 2023/2024

Spolu 29 tried

Dĺžka

štúdia

Trieda Kód, odbor
Prvý ročník: 9 tried
5-roč. I.HA 6323 K hotelová akadémia
4-roč. I.ER

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

6355 M služby v cestovnom ruchu

I.OZ

6442 K obchodný pracovník /duál/

6446 K kozmetik 

I.P 6352 M obchod a podnikanie
3-roč, I.ADS

6445 H kuchár /duál/

6456 H kaderník

6481 H skladový operátor /duál/

I.AC

6445 H kuchár /duál/

2964 H cukrár

I.BD

6444 H  čašník, servírka

6456 H kaderník

nadstavba I.NS

6421 L spoločné stravovanie

I.NP

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Druhý ročník: 8 tried
5-roč. II.HA 6323 K hotelová akadémia
4-roč. II.ER

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

6355 M služby v cestovnom ruchu

II.OZ

6442 K obchodný pracovník /duál/

6446 K kozmetik 

II.P

6352 M obchod a podnikanie

3-roč. II.ADS

6445 H kuchár /duál/

6456 H kaderník

6481 H skladový operátor /duál/

II.DA

6456 H kaderník

6445 H kuchár 

II.BC

6444 H čašník, servírka  /duál/

2964 H cukrár

nadstavba II.N

6403 L podnikanie v remeslách a službách

6421 L spoločné stravovanie

Tretí ročník: 7 tried
5-roč. III.HA 6323 K hotelová akadémia
4-roč. III.P

6352 M obchod a podnikanie

III.OZ

6442 K obchodný pracovník /duál/

6446 K kozmetik 

III.ER

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

6355 M služby v cestovnom ruchu

3-roč. III.AD

6445 H kuchár

6456 H kaderník

III.BD

6444 H čašník, servírka

6456 H kaderník

III.AC

6445 H kuchár /duál/

2964 H cukrár

Štvrtý ročník: 3 triedy
5-roč. IV.HA 6323 K hotelová akadémia
4-roč. IV.OZ

6442 K obchodný pracovník /duál/

6446 K kozmetik 

IV.PRE

6352 M obchod a podnikanie
6355 M služby v cestovnom ruchu
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Piaty ročník: 2 triedy
5-roč. V.HA 6323K hotelová akadémia
V.HB 6323K hotelová akadémia

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31