Praktická príprava

Stredná odborná škola obchodu a služieb má všetky učebné a študijné odbory orientované na prax, ktorá korešponduje s reálnym trhom práce.

Praktická príprava sa vyučuje v reálnych podmienkach - v konkrétnych zariadeniach vhodných na získavanie odborných zručností v odbore, ktorý si študent zvolil.

V rámci vyučovania predmetov odborný výcvik a odborná prax, škola spolupracuje s viacerými zmluvnými partnermi v Trenčianskom regióne. Škola podporuje podporuje žiakov v účasti na zahraničnej praxi.

V súčasnosti spolupracujeme so spoločnosťami JHOLE, s.r.o., La Sisa Agencia a Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, ktoré zabezpečujú pre našich žiakov pracovné príležitosti na pozíciách kuchár, čašník, servírka, recepčný(á), chyžná v rôznych destináciách Francúzska, Španielska a Švajčiarska.

Žiaci absolvujú súvislú praktickú prípravu v rôznych hoteloch napríklad hotelová spoločnosť Sorea : Trigan - Štrbské Pleso, Urán - Tatranská Lomnica, Resort Valachy - Česká republika, ďalej v rôznych cestovných kanceláriách,  finančných firmách, daňových úradoch i reklamných agentúrach.

Zmluvní zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania na školský rok 2022/2023:

zamestnávateľ odbor štúdia počet žiakov
4.ročník
počet žiakov
3.ročník
počet žiakov
2.ročník
počet žiakov
1. ročník

Billa s.r.o.,

Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava

6442 K obchodný pracovník 0 1 2 2

dm drogerie markt, s.r.o.

Na pántoch 18

831 06   Bratislava

6442 K obchodný pracovník 2 1 2 2

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A

831 04 Bratislava

6442 K obchodný pracovník 2 2 2 2

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

6442 K obchodný pracovník 5 0 4 1

NAY a.s.

Tuhovská 15

830 06 Bratislava

6442 K obchodný pracovník 0 1 0 0

MB Trenčín, s.r.o

Brnianska 30

911 05 Trenčín-Záblatie

6442 K obchodný pracovník 0 1 1 0
6481 H skladový operátor 0 1 0 1

TESCO STORES SR, a.s.

Cesta na Senec 2

mestská časť Ružinov

821 04 Bratislava

6442 K obchodný pracovník 5 3 1 2
6481 H skladový operátor 0 4 0 2

LEONI Wiring System Slovakia, spol.s.r.o.

Soblahovská 2050

911 01 Trenčín

6481 H skladový operátor 0 0 0 1

Apollo s.r.o.

J. Kollára 696/11

018 51   Nová Dubnica

6444 H čašník - servírka 0 0 0 1

Catering servis, s.r.o.

Jozefa Lacu 1539/27

914 41 Nemšová

6445 H kuchár 0 0 0 1

Facility, s.r.o.

Bratislavská 614

911 05 Trenčín

6445 H kuchár 0 0 0 1
6444 H čašník - servírka 0 2 0 0

Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s. r. o.

Nádražná 1902/12

914 51  Trenčianske Teplice

6445 H kuchár 0 0 1 2
6444 H čašník - servírka 0 1 0 1

McDonald´s

Kremkau, s. r. o., Zelinárska 6,

821 01 Bratislava

prevádzka Belá 17CD, Trenčín

6444 H čašník - servírka 0 0 0 2

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria