Voľné pracovné pozície

SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Upratovačka

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24 Trenčín,  GASTROCENTRUM – pracovisko praktického vyučovania, Hviezdoslavova 5, Trenčín

Dátum nástupu: 1.9. 2024 príp. dohodou

Rozsah úväzku: plný úväzok

Pracovný pomer na 2 zmeny: 6:00-14:00 / 12:00 - 20:00

Požadované vzdelanie:

-        nie je stanovené

Ďalšie požiadavky:

-        zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti

-        bezúhonnosť

Požadované doklady: žiadosť, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov

Ponúkame:

  • Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.
  • Pracovné dni: pondelok – piatok
  • Poskytovanie príspevku na rekreáciu

 

Platové podmienky:

Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme (833,50 EUR btt)

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na martina.belajova@sosostn.sk .

Kontaktná osoba: Martina Lauková, personalistka, tel.: 032/65 097 11


SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín

ponúka prácu na pracovnú pozíciu:

Majster odbornej výchovy - čašník

Miesto výkonu práce: SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24 Trenčín  

Dátum nástupu: dohodou

Rozsah úväzku: plný úväzok

Požadované vzdelanie:

-       v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-       min. úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v odbore kuchár,  DPŠ výhodou

Ďalšie požiadavky:

-       zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

-       bezúhonnosť

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce: pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov. Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri práci. Zabezpečovanie v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi PPV spájania vyučovacieho procesu s produktívnou prácou.

Platové podmienky: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe

Ponúkame:

  • Dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní.
  • Pracovné dni: pondelok – piatok
  • Poskytovanie príspevku na rekreáciu
  • Možnosť profesijného rozvoja

 

Žiadosť a ostatné požadované doklady je potrebné zaslať na adresu SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, 912 50 Trenčín alebo mailom na martina.belajova@sosostn.sk .

Kontaktná osoba: Martina Belajová, personalistka, tel.: 032/65 097 17


 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31