Nadstavbové štúdium

Študijné odbory:

  • 6403 L podnikanie v remeslách a službách
  • 6421 L spoločné stravovanie