Projekt FinQ

Projekt FinQ

komplexný projekt finančného vzdelávania

pre školy na Slovensku

Naša škola je jednou z 25 vybraných pilotných škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do podpory výučby v oblasti finančného vzdelávania a finančnej kultúry u mladých ľudí s cieľom rozvíjať u žiakov kritické myslenie a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

Cieľom programu je aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti a aby im pochopenie informácií  v širších kontextoch umožnilo prijímať správne rozhodnutia.

Vzdelávací program FinQ tvoria tri Q vo finančnej rovnici:

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry.

Aktivity a etapy programu vzdelávania FinQ

v období 05/2019 – 12/2021:

  • metodické dni pre pedagógov pilotných tried, vzdelávanie pedagógov,
  • vstupné testovanie žiakov, úvodná diagnostika, správa z vyhodnotenia úvodnej diagnostiky,
  • realizačná časť, práce na rozvoji finančnej kultúry žiakov, práca s portfóliom FinQ, implementácia programu FinQ vo výučbe,
  • záverečné certifikačné testovanie  žiakov,
  • zapojenie sa do súťaže FinQ Majster.

Žiaci našej školy sa zapojili do obidvoch vypísaných tém:

  • Vyhni sa dlhu
  • Pomoc osamelým rodičom

Po spracovaní hodnotení sa umiestnili na 3. mieste a boli odmenení vecnými cenami.

Ing. Beata Jalovičiarová, zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Video

"Vyhni sa dlhu" video IV.HB obsadilo 3. miesto v súťaži FinQ Majster 2021

Cieľom sútaže je prispievať k rozvoju finančnej gramotnosti žiakov. Úlohou pilotnej triedy IV.HB bolo prostredníctvom videa pod názvom "Vyhni sa dlhu" prezentovať kritické myslenie v oblasti financií.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31