Školský parlament

Školský parlament, je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Prostredníctvom školského parlamentu majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky.

Žiaci si prostredníctvom školského parlamentu trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť.

Predseda:

 • Dominika Vadovičová, IV.PRE: domivad2005@gmail.com

Podpredseda ŠP:

 • Liliana Mrenová, III.ER

Členovia:

 1. Liliana Mrenová III.ER
 2. Dominika Vadovičová IV.PRE
 3. Cyril Biras I.NS
 4. Katarína Bolechová IV.HA
 5. Henrieta Doričková IV.HA
 6. Monika Tomaničková III.HA
 7. Lucia Šedivá III.HA
 8. Samuele Faraone I.HA
 9. Ema Hulmanová I.HA
 10. Patrik Herold III.AD
 11. Nikol Rácová III.AD
 12. Laura Žuffová II.HA
 13. Lukáš Jelínek I.ER
 14. Alexandra Kudláčeková III.AC
 15. Michal Masár II.ER
 16. Eliška Šimková II.P

 

Títo študenti prejavili záujem pracovať v Školskom parlamente. Splnili stanovené podmienky a dostali sa na kandidátsku listinu. Štatút ŠP stanovuje, že ak počet kandidátov je rovný či menší ako 17, dostávajú všetci kandidáti mandát na člena ŠP. Členmi ŠP sa teda stáva týchto 16 študentov, ktorá budú zastupovať záujmy všetkých študentov školy.

Poslanie Školského parlamentu:

 1. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania tak, aby pri tom neporušoval iné zákony platné v Slovenskej republike.
 2. Plní funkciu kontaktu medzi žiakmi a vedením školy.

Školský parlament pracuje v zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve:

 

 • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • podieľa sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
 • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
 • volí zástupcu žiakov do rady školy,
 • spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
 • odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený
 • prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
 • podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

 

Školská koordinátorka: Ing. Ivica Košutová, ivicakosutova@gmail.com.

Tvoj Školský parlament, koordinátorka ŠP, Rada školy

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31