Program Skutočne zdravá škola

Reakcia na aktuálnu situáciu v oblasti verejného stravovania

Program: Skutočne zdravá škola je komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stavovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká a ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme.

Skutočné zdravá škola je programom pod záštitou MŠ SR a v školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do projektu Erasmus+  School Food Climate Challenge.

https://skutocnezdravaskola.sk/

Projekt: Skutočne zdravá škola

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami.  Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote.

Ciele programu Skutočne zdravá škola

  • zdravé deti
  • potravinovo gramotní ľudia
  • aktívne miestne spoločenstvá
  • udržateľné hospodárstvo
  • zdravé životné prostredie

Vízia programu Skutočne zdravá škola

​​​​Vznik projektu na Slovensku je reakciou na aktuálnu situáciu v oblasti verejného stravovania v štátnych stravovacích zariadeniach, ako aj na nárast civilizačných ochorení na Slovensku. Používanie nekvalitných surovín, nevyvážená strava, nárast obezity, ale aj porúch príjmu potravy, nezáujem detí o kvalitnú a vyváženú stravu, ekonomicky neefektívne vedenie kuchýň – to sú nedostatky, s ktorými sa v súčasnosti môžeme stretnúť na školách a verejnosti.

Piliere

  • Angažovanosť (Akčná skupina, ktorá sa venuje zlepšeniu v oblasti stravy, informovanie stravníkov informuje o zložení a pôvode pokrmov, podpora žiakov a rodičov, aby prichádzali s nápadmi na zmeny v oblasti stravovania)
  • Kvalita stravy a pôvod surovín (Používanie prevažne čerstvých surovín a len minimum alebo žiadne polotovary ,podpora lokálnych a regionálnych dodávateľov potravín, základ pitného režimu je pitná voda)
  • Vzdelávanie (zapájanie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít v oblasti výživy a zdravia, téma udržateľného stravovania je zakomponovaná v učebných osnovách vybraných predmetov, návštevy fariem, pestovanie na záhrade alebo v budove školy, lekcie varenia a spoznávanie tradičných remesiel)
  • Zodpovednosť (vzdelávanie v téme udržateľného stravovania - učitelia, rodičia, deti aj pani kuchárky, triedenie odpadkov, kompostovanie a snaha o minimalizáciu potravinových zvyškov, využívanie ekologických čistiacich prostriedkov
  • Komunita (organizácia kulinárskych súťaží a podujatí, zapájanie a motivácia k zdravému stravovaniu aj smerom k rodičom, prarodičom, zdieľanie aktivít v oblasti zdravého stravovania s verejnosťou a inými školami)

Ing. Dagmar Šargavá

Koordinátorka environmentálnej výchovy

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31