Poďakovanie firme AWIS

Sponzorský dar spoločnosti Awis Holding, a. s.

O tom, že teória a prax, stredná odborná škola a firmy pracovného trhu patria neodmysliteľne k sebe, dnes v slovenskej spoločnosti už nikto nepochybuje. Dôkazom toho sa pre nás stala podpora firmy AWIS, spoločnosti zameranej na vývoj online softvéru a webu, ktorá sa rozhodla v januári 2015 podporiť študentov našej školy tým, že im podarovala pokladničný systém, počítač, monitor a softvér, čím kvalitatívne podporila výučbu a možnosti študentov.

Formu takejto pomoci mladým ľuďom na ceste za ich vzdelaním si veľmi vážime a firme  AWIS vyslovujeme  veľké  poďakovanie.

http://www.awis.sk/

www.kasa-pokladna.cz

http://www.awiscz.com/sk/


Fotogaléria