Zdravotnícky pracovník v strednej škole

Výzva ,,Zdravotnícky pracovník v strednej škole“

Od 1. septembra 2022  na našej škole pracuje zdravotnícky pracovník. Pracovné miesto zdravotníckeho pracovníka v SOŠ obchodu a služieb Trenčín je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľom výzvy je poskytnúť aj stredným školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení SR podporu prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca, na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu
s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti. Takéto zamestnanie je umožnené na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Zdravotnícky pracovník poskytuje dieťaťu alebo žiakovi školy zdravotnú starostlivosť výlučne na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

http://www.sosostn.sk/poradenstvo/zdravotnicky-pracovnik.html?page_id=13747

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29