SOČ

AKTUÁLNE:

Zdroj informácií: https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Online prihlásenie do súťaže SOČ – registrácia/prihlásenie:

Ústredná komisia vyhlásila na tento školský rok nasledovné odbory:

Súťažné odbory SOČ 2023/2024 – 46. ročník

 

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika (do obsahu odboru sa dopĺňa štatistika)

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo, farmakológia

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia (do obsahu odboru sa dopĺňa interiérový dizajn)

11 Informatika

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15. Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Školský koordinátor pre SOČ je Mgr. Katarína Ľahká


Úspechy v minulosti:

2020/2021

Prehľad činnosti SOČ v šk. roku 2020/2021

Krajské kolo SOČky, ktoré sa uskutočnilo dňa 31. 3. 2021, reprezentovali naši žiaci s nasledovnými témami: 

  • Richard Kosa III.HB - Ako zabrániť daňovým únikom a podvodom
  • Nikola Fáriková III.HA - Technické disciplíny
  • Patrícia Martáková III.HB - Tanec
  • Viktória Ondrišková, Nikola Mogišová, Monika Cverenkárová III.HB - Udržateľnosť  a ekológia v našich životoch

Dievčatá s témou Udržateľnosť a ekológia v našich životoch

obsadili na krajskom kole 2. miesto a zúčastnili sa celoslovenského kola obhajoby prác SOČ, ktoré sa konalo v dňoch 26. - 30. 4. 2021

 

Ing. Katarína Vicenová, školský garant SOČ


2016/2017 Úspech v celoštátnej súťaži SOŠ: 3.m Terézia Beckertová

http://www.sosostn.sk/aktuality/uspech-v-celostatnom-kole-soc.html?page_id=8089

Našu školu reprezentovala svojou prácou na tému Autocross aj žiačka Terezka Beckertová, ktorá tretí rok študuje odbor hotelová akadémia. Počas jej obhajoby porotcovia kladne hodnotili odborný prejav, kultivované vystupovanie a samozrejme obsahovú stránku práce, ktorá bola doplnená názornou ukážkou pretekárskych áut a diváci mali možnosť naživo si vyskúšať , ako sa v takom aute sedí a ovláda sa. Terezka sa nakoniec  umiestnila na krásnom 3. mieste, čo je obrovský úspech, nakoľko konkurencia bola naozaj veľmi silná.

Ing. Katarína Vicenová, školský garant SOČ

 
Čo je SOČka Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci na SOČ sa venujú v škole aj vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v ...
Školský koordinátor SOČ SOŠ obchodu a služieb, UL. P. Jilemnického 24, Trenčín / Mgr. Katarína Ľahká

Dokumenty na stiahnutie