Milión detí sa modlí ruženec, celosvetová modlitebná iniciatíva

Zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy. Tento rok stál v centre sv. Jozef a kampaň povzbudzuje deti modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“. Sv. Jozef, ochranca svätej Cirkvi, „je pre nás výborným príkladom toho, ako Boh môže obrátiť všetko na dobré prostredníctvom našej modlitby, vernosti a poslušnosti jeho slovu“. Hoci sa roku 2021 očakával koniec obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, situácia je na mnohých miestach stále rovnako vážna. Okrem toho zdravotná kríza nepredstavuje pre svet jedinú hrozbu. „Hlad, chudoba, korupcia, vojny a teror, strata hodnoty ľudského života, ako aj ničenie stvorenstva poznačili životy nespočetného množstva ľudí,“ konštatuje kardinál Piacenza a zdôrazňuje význam modlitby, najmä detskej modlitby, „ktorá sa otvára Božej pomoci a spáse“.