Biblická olympiáda 2015

V školskom roku 2015/2016 bola tematicky zameraná na starozákonnú knihu Judit. Žiaci mali preukázať svoje schopnosti v nasledovných procesoch čítania: získanie informácie, interpretovanie textu, uvažovanie a hodnotenie obsahu textu. Víťazom školského kola sa stal Krištof Dužek.