Bošácka exkurzia

Žaci III.M triedy – pracovník marketingu a III.RŠ triedy – služby v CR a škola podnikania zúčastnili sa odbornej exkurzie v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu.