Majster rétor - krajská súťaž 2017/2018

Jilemák v spolupráci s Krajským centrom voľného času usporiadal krajskú súťaž s dvomi verziami – slovenskou a anglickou. V obidvoch naši starší žiaci zvíťazili: Majster rétor Krištof Dužek a Master of Rhetoric - Patrik Pohorelec.