Oheň náš dárca 2018

Súťaže sa zúčastnilo družstvo žiakov našej školy v zložení Dominik Pecen /II.HB/, Klaudia Dolníková /II.HB/ a Marko Kšiňan /III. HA/. Úlohou kuchárov bolo pripraviť dve jedlá na tému „Street food“. Získali sme 3. miesto.