Oponice-zážitkové učenie

Vďaka poskytnutému účelovému finančnému príspevku TSK sa žiaci 1. ročníka mohli zúčastniť reálnych činností hotelového zariadenia hneď v úvode svojho budúceho štúdia. Exkurzia pokračovala v historickej knižnici zariadenia, mnohými označovanej ako slovenský Oxford, deťmi dokonca slovenský Rockford.