Praktická maturita V.HA Garden party v pirátskom štýle

Téma bola Garden party v pirátskom štýle. Maturovalo 28 žiakov, pracovali kolektívne a na svoje konkrétne pozície (kuchár, čašník, animátor, ekonóm a hlavný manažér) sa priravovali zodpovedne. Výsledkom bolo vydarené popoludnie pre 100 hostí.