Spoločne pomáhame mladým ľuďom

Študenti v dnešnej dobe potrebujú vedieť, aké majú možnosti zapájať sa do mimoškolských činností, ako sa dá zapojiť do neformálnych skupín, ako môžu pomôcť rôznym občianskym združeniam a podobne. Účastníci bolivybraní študenti tried I.HA, I.HB, I.PE, I.MOZ a členovia ŽŠR