Červené stužky 2018 - preventívna kampaň HIV

Hlavnou filozofiou kampane je odovzdanie a prehĺbenie vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľuďom. Formou nástenky k danej problematike, umiestnením plagátu kampane, sledovaním DVD In Your Face, Anjeli a Príbehy Anjelov a následnou diskusiou sa naši študenti dozvedeli o možnostiach prevencie pred týmto vážnym vírusovým ochorením.