Deň gramotností v roku 2018

Výučba netradičnými formami a metódami. Deň plný rôznych aktivít a súťaží. Víťazi DG 2018: IV.HA a II.AD. Študenti si overili svoje vedomosti a zručnosti v rámci gramotnosti čitateľskej a finančnej, cudzojazyčnej, z oblasti informačných technológií, BOZP, ochrany životného prostredia, športovej zdatnosti, cestovateľských schopností a gastronomických zážitkov.