Picnic day 2019

Na Jilemáku sme mali Picnic day! Dňa 18. júna 2019 sme sa učili neformálne v areáli školy. Zdravé občerstvenie a osvieženie nám zabezpečilo OZRPŠ. Ďakujeme! Tvoja ŽŠR