16. október - Svetový deň výživy 2019

Pripravili ho pre nás žiaci krúžku "Ži zdravo" II.M triedy spolu s pani profesorkami a pani kuchárkami. Zdravo sme si zamaškrtili na ovocí a zelenine. Pani PhDr. Meravá z RÚVZ z nemocnice v Trenčíne spolu so svojou kolegyňou nám urobili prednášku o zdravej strave a antropometriu, z ktorej sme sa dozvedeli o pomere svalov, tuku v našom tele.