Predseda ŽŠR Matúš Košut v Europarlamente

V dňoch od 25 . - 27. novembra 2019 sa predseda Žiackej školskej rady Matúš Košút zúčastnil zájazdu do Štrasburgu. Tematický výlet organizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spolupráce pod záštitou europoslanca Vladimíra Bilčíka, M.Phil., PhD. Matúš zastupoval našu školu a TSK spolu s ďalšími žiakmi zo 14 škôl trenčianskeho kraja.