Výlet animačného krúžku

V rámci outdoorových animačných aktivít sme sa vybrali na výlet do Vlárskeho priesmyku, cez ktorý vedie známa cyklotrasa. Pri samote Zábava sme našli strom s takým hrubým kmeňom, že ho ledva traja ľudia občiahnu rukami. Po načerpaní energie v starom bukovom lese sme sa vybrali do dedinky Vlára na hranici medzi Českom a Slovenskom, kde nás zaujal Pamätník na počesť výstavby „Teplo–Vlárskej“ železnice z Trenčianskej Teplej na Vláru.