Akcia "Upracme svet - upracme Slovensko" - MY sme upratali okolie školy 18.9.2020

Takto sme upratali okolie našej školy. Udržujme si takýto stav! Buďme zodpovední k nášmu životnému prostrediu a bude sa nám v ňom lepšie žiť. Akciu zorganizovala ŽŠR so zástupcami prváckych tried. Ďakujeme za ich iniciatívu a pracovné nasadenie:-)