Férové ráno - environmentálna akcia

Učiteľky sa so žiakmi prešli na hrádzu pri Váhu, kde sme študentom vysvetlili princípy "Fairtrade" a porozprávali sa o fair trade výrobkoch, žiaci vyzbierali odpad v okolí ohniska , zacvičili si na Street workoutovom ihrisku prípadne si opakovali v anglickom jazyku environmentálnu tému.