Rekonštrukcia Gastrocentra

Rekonštrukcia školského závodu Gastrocentrum 4. 3. 2022 nám zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj oznámil, že projekt bol schválený Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a hneď sa začínajú práce súvisiace s uvoľnením priestorov. 1. 4. 2022 sme budovu odovzdali firme, ktorá bude rekonštrukciu vykonávať. 4. 4. 2022 bolo slávnostné odovzdanie staveniska spojené s poklepkaním kameňa. Stavba je realizovaná v rámci projektu „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou spája“, financovaného z prostriedkov EÚ, rozpočtu Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tešíme sa na moderné priestory nášho školského závodu, kde budú žiaci nadobúdať praktické zručnosti v reálnych podmienkach s využívaním špičkových technológií.