Enviroprojekt, výsadba zelene 10-2022

Cieľom projektu je rozvoj environmentálneho vzdelávania žiakov strednej školy, budovanie ich vzťahu k životnému prostrediu. Téma Enviroprojektu 2022: Predchádzanie dôsledkom zmeny klímy – prevencia povodní a sucha, dažďové záhrady, zelené steny.