Memorandum o spolupraci 2015

V súvislosti s odborným výcvikom a odbornou praxou žiakov, ktoré absolvujú naši študenti v reálnych podmienkach u zamestnávateľov bolo 30. 11. 2015 podpísané Memorandum o spolupráci, ktoré uzatvorili Trenčiansky samosprávny kraj zastúpený predsedom Ing. Jaroslavom Baškom, naša škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb zastúpená riaditeľkou Mgr. Máriou Hančinskou so stavovskými a profesijnými organizáciami.