Duálny systém

DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

V systéme duálneho vzdelávania sú zaradené študijné a učebné odbory

pre 2021/2022:

 • 6442 K obchodný pracovník (4-ročné štúdium)
 • 6445 H kuchár (3-ročné štúdium)
 • 6481 H skladový operátor (3-ročné štúdium) 

Duálne vzdelávanie je: 

 • vzdelávanie s podporou našej školy a istota zamestnania,
 • príležitosť pre deviatakov, ktorých baví obchod a ekonomika,
 • príležitosť pre deviatakov, ktorých baví obchod a technika,
 • príležitosť pre deviatakov, ktorých zaujímajú gastronomické služby.

Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa.

Už na SOŠ môžete získať prax na top úrovni, priamo v predajni, vo firme, získať finančnú nezávislosť a slobodu. Príprava na budúce povolanie sa zrealizuje v reálnych podmienkach významných firiem, čo v budúcnosti uľahčí absolventovi prechod zo školy na trh práce.

Výhody duálneho vzdelávania:

 • moderná forma štúdia
 • platená prax na strednej škole
 • dopravné a stravné
 • nenahraditeľné skúsenosti
 • garancia pracovného miesta  
 • v študijných i učebných odboroch: 1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň vo firme praktické vyučovanie 

Stredná odborná škola obchodu a služieb má všetky učebné a študijné odbory orientované na prax, ktorá korešponduje s reálnym trhom práce.

Praktická príprava sa vyučuje v reálnych podmienkach - v konkrétnych zariadeniach vhodných na získavanie odborných zručností v odbore, ktorý si študent zvolil.

V rámci odborného výcviku a odbornej praxe spolupracujeme so spoločnosťami GlobalContract, s.r.o.,  Bratislava, JHOLE, s.r.o., Brezno, ktoré zabezpečujú pre našich žiakov pracovné príležitosti v zahraničí v destináciách Cyprus, Grécko, Francúzsko, Nemecko. Žiaci pracujú na pozíciách kuchár, čašník, servírka, recepčný(á), chyžná.

Žiaci absolvujú súvislú praktickú prípravu v rôznych hoteloch napríklad hotelová spoločnosť Sorea : Trigan - Štrbské Pleso, Urán - Tatranská Lomnica, Resort Valachy - Česká republika, ďalej v rôznych cestovných kanceláriách,  finančných firmách, daňových úradoch i reklamných agentúrach.

Zmluvní zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania na školský rok 2021/2022:

Lidl Slovenská republika, v. o. s., prevádzka Trenčín

- žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník.

Kaufland Slovenská republika, v. o. s., prevádzka Trenčín

- žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník.

 

dm drogerie markt, s. r. o., prevádzka Trenčín

-   žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník.

 

TESCO STORES SR, a. s., sklady Beckov, prevádzka Trenčín

žiaci v odbore 6481 H skladový operátor

-  žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník.

MB Trenčín, s. r. o.

-  žiaci v odbore 6481 H skladový operátor,

-  žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník.   

 

Wellness hotel Panorama, Trenčianske Teplice

-   žiaci v odbore 6445 H kuchár.


Ako sa prihlásiť ?

 1. Vyplnenie on-line formulára  alebo zatelefonovanie na kontaktné číslo firmy - zamestnávateľa
 2. Pozvanie na ústne výberové konanie u zamestnávateľa 
 3. Výberové konanie, ústny pohovor
 4. Vyrozumenie o výsledku výberového konania u zamestnávateľa, úspešní dostanú Potvrdenie o zabezpečení duálneho  vzdelávania
 5. Zaslanie prihlášky na SOŠ spolu s potvrdením o zabezpečení duálneho vzdelávania
 6. Výberové konanie na SOŠ
 7. Výsledok výberového konania ( samostatné poradie uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania)
 8. Rozhodnutie o prijatí na SOŠ , uzatvorenie Učebnej zmluvy so zamestnávateľom do 31. augusta a v septembri nástup do strednej školy

Firma: informácie  a  on-line formulár na prihlásenie do systému duálneho vzdelávania:

BILLA :

https://www.billa.sk/specialfolder/footer/kariera/dualne-vzdelavanie/dualne-vzdelavanie


KAUFLAND :

https://kariera.kaufland.sk/studenti-absolventi.html


LIDL :

https://kariera.lidl.sk/studenti-absolventi/ziak-zakladnej-skoly


TESCO :

ttps://mojetesco.sk/2016/09/10/dualne-vzdelavanie-ma-aj-rok-nas-zelenu/


dm Market :

 http://www.dm-vzdelavanie.sk/


Wellnes Hotel Panorama, Trenčianske Teplice Market :

http://www.hoteltrenciansketeplice.sk/sk/kontakt/


MB Trenčín, s. r. o.

https://www.trencin.mercedes-benz.sk/sk/desktop/about-us/news-overview/dualne_vzdelavanie2020.html


Facility Systém Hub Trenčín:

https://www.fsh.sk/kontakt


Hotel Elizabeth Trenčín

https://www.hotelelizabeth.sk/sk/


Čo Vám v duálnom vzdelávaní  ponúkame?

 • odborný výcvik na vysokej úrovni priamo v našich predajniach a prevádzkach pod  vedením certifikovaných inštruktorov
 • zázemie silnej a stabilnej spoločnosti
 • vlastný zárobok už počas školy za produktívnu prácu podľa výkonu, motivačné a prospechové štipendium
 • produktové zľavy a bonusy
 • pracovné oblečenie a obuv zdarma, prípadne cestovné náhrady
 • brigádnická práca počas prázdnin
 • výmenné stáže v materských firmách
 • príjemné pracovné prostredie
 • garancia pracovného miesta a možnosť kariérneho postupu po úspešnom ukončení štúdia

Zamestnávateľ bude poskytovať žiakom praktické vyučovanie

na svoje náklady 

 • odborný výcvik v reálnych podmienkach firmy,
 • materiálne a finančné výhody pre žiaka,
 • možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou,

na SOŠ obchodu a služieb Trenčín sa bude realizovať teoretické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. 

-         Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

-        Vybranému uchádzačovi (žiakovi) zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní   a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 

-         Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na strednú školu 

-         Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie na duálne vzdelávanie 

-         Zamestnávateľ uzatvorí so zákonným zástupcom žiaka učebnú zmluvu do 31 .8. 2020 - podľa

§ 19 zákona č. 61/2015 

-         V systéme duálneho vzdelávania sa žiak stáva

 • žiakom strednej školy – na základe rozhodnutia o prijatí
 • žiakom firmy – na základe podpísania učebnej zmluvy