Nadstavbové štúdium

Informácie pre uchádzačov o denné nadstavbové štúdium

V školskom roku 2022/2023 sa nebude otvárať externé nadstavbové štúdium

 

pre školský rok 2022/2023 otvárame študijné odbory:   

  • 6403 L podnikanie v remeslách a službách
  • 6421 L spoločné stravovanie

 

 -         prihlášku je možné stiahnuť z internetu:

            www.sosostn.sk v rubrike DOKUMENTY - TLAČIVÁ

            PRIHLÁŠKA NA  NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM,

 -          na prihláške vypísať všetky údaje,

  • žiaci, ktorí v tomto školskom roku študujú v trojročnom učebnom odbore do prihlášky vpíšu známky koncoročné z 1. a 2. ročníka a polročné známky z tretieho  ročníka, známky overí a prihlášku podpíše triedny učiteľ. 
  • žiaci, ktorí ukončili štúdium v trojročnom odbore v predchádzajúcich rokoch, doložia k vyplnenej prihláške overené kópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a overenú kópiu výučného listu. 
  • prihlášku zasielajte poštou na adresu školy, alebo odovzdajte osobne na    

            sekretariáte školy za dodržania prísnych hygienických opatrení v termíne

            od  19.05. do 31. 05. 2022 v čase od 8.00 do 14.00 h.

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31