SOČ

AKTUÁLNE:

Ústredná komisia vyhlásila na tento školský rok nasledovné odbory:

Súťažné odbory na školský rok 2018/2019

01 Problematika voľného času
02 Matematika, fyzika
03 Chémia, potravinárstvo
04 Biológia
05 Životné prostredie, geografia, geológia
06 Zdravotníctvo a farmakológia
07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11 Informatika
12 Elektrotechnika a hardware
13 História, filozofia, právne vedy
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15 Ekonomika a riadenie
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia, sociológia


2016/2017 Úspech v celoštátnej súťaži SOŠ: 3.m Terézia Beckertová

http://www.sosostn.sk/aktuality/uspech-v-celostatnom-kole-soc.html?page_id=8089

Našu školu reprezentovala svojou prácou na tému Autocross aj žiačka Terezka Beckertová, ktorá tretí rok študuje odbor hotelová akadémia. Počas jej obhajoby porotcovia kladne hodnotili odborný prejav, kultivované vystupovanie a samozrejme obsahovú stránku práce, ktorá bola doplnená názornou ukážkou pretekárskych áut a diváci mali možnosť naživo si vyskúšať , ako sa v takom aute sedí a ovláda sa. Terezka sa nakoniec  umiestnila na krásnom 3. mieste, čo je obrovský úspech, nakoľko konkurencia bola naozaj veľmi silná.

-Ing. Katarína Vicenová, školský koordinátor SOČ-

 
Čo je SOČka Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci na SOČ sa venujú v škole aj vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v ...
Školský koordinátor SOČ SOŠ obchodu a služieb, UL. P. Jilemnického 24, Trenčín / Ing. Katarína Vicenová - kabinet č.5

Dokumenty na stiahnutie