Promo video 2016 "čertovsky dobrá škola"

Krátke video o našej škole Jilemáku. Autori videa: Marek Blahuta a Paulína Konečná IV.EM žiaci 4.ročníka študijného odboru pracovník marketingu

Krátke video o našej škole Jilemáku