Záujmové krúžky

Záujmové krúžky na vzdelávacie poukazy žiakov

pre školský rok 2022/2023

Názov krúžku Vedúci Zameranie
1 Ako si poradiť s daňami Ing. Blahová daňový systém SR, daňové poradenstvo
2 Animačná agentúra Ing. Rácová príprava spoločenských podujatí, animačné aktivity
3 Baristický krúžok Ing. Kelešiová príprava kávových nápojov
4 Barmanský krúžok Mgr. Holgye základy barmanstva, moderná mixológia
5 Cvičenia za účtovníctva Ing. Gloneková príprava pre maturantov 
6 Easy English Ing. Švecová príprava z ANJ pre maturantov 
7 Environmentálny krúžok Ing. Šargavá environmentálne aktivity, práca na projektoch, zdravá škola
8 Informatická spoločnosť Ing. Zubáková rozvíjanie digitálnych zručností
9 Krúžok španielskeho jazyka PaedDr. Polláková základy španielskeho  jazyka a hispanskej kultúry 
10 Matematický krúžok RNDr. Števánková matematická príprava na súťaže, na VŠ , doučovanie
11 Mladý Európan Ing. Vicenová fungovanie EÚ, výhody, nevýhody
12 Mladý podnikateľ Ing. Kucharovičová dobré nápady, nové veci, vlastný biznis
13 Moderné technológie-digitalizácia Ing. Šedo 3D tlač, modelovanie, programovanie
14 Spoznávajme nemecky hovoriace krajiny Mgr. Santová rozšírenie komunikačných zručností z NEJ
15 Športom ku zdraviu PaedDr. Sýkorová volejbal, bedminton, stolný tenis
16 Športové hry Mgr. Jaška florbal, tenis
17 Študentské fórum Ing. Košutová participácia na organizovaní a riadení chodu školy
18 Technológia strihania vlasov Mgr. Pagáčová-Filová módne trendy, strihanie, farbenie vlasov
19 Vizážistika Kochanová vzdelávanie v oblasti make-upu
20 Všetko o pleti Bc. Suchá dermatológia, kozmetické poradenstvo
21 Všetko pre vlasy Bc. Ozimá starostlivosť o vlasy, vlasová kozmetika