Záujmové krúžky

Záujmové krúžky na vzdelávacie poukazy žiakov

pre školský rok 2022/2023

Názov krúžku Vedúci Zameranie
1 Ako si poradiť s daňami Ing. Blahová daňový systém SR, daňové poradenstvo
2 Baristický krúžok Ing. Kelešiová príprava kávových nápojov
3 Barmanský krúžok Mgr. Holgye základy barmanstva, moderná mixológia
4 Cvičenia za účtovníctva Ing. Gloneková príprava pre maturantov 
5 Easy English Ing. Švecová príprava z ANJ pre maturantov 
6 Environmentálny krúžok Ing. Šargavá environmentálne aktivity, práca na projektoch, zdravá škola
7 Informatická spoločnosť Ing. Zubáková rozvíjanie digitálnych zručností
8 Krúžok španielskeho jazyka PaedDr. Polláková základy španielskeho  jazyka a hispanskej kultúry 
9 Matematický krúžok RNDr. Števánková matematická príprava na súťaže, na VŠ , doučovanie
10 Mladý Európan Ing. Vicenová fungovanie EÚ, výhody, nevýhody
11 Mladý podnikateľ Ing. Kucharovičová dobré nápady, nové veci, vlastný biznis
12 Moderné technológie-digitalizácia Ing. Šedo 3D tlač, modelovanie, programovanie
13 Spoznávajme nemecky hovoriace krajiny Mgr. Santová rozšírenie komunikačných zručností z NEJ
14 Športom ku zdraviu PaedDr. Sýkorová volejbal, bedminton, stolný tenis
15 Športové hry Mgr. Jaška florbal, tenis
16 Študentské fórum Ing. Košutová participácia na organizovaní a riadení chodu školy
17 Technológia strihania vlasov Pagáčová-Filová módne trendy, strihanie, farbenie vlasov
18 Vizážistika Kochanová vzdelávanie v oblasti make-upu
19 Všetko o pleti Bc. Suchá dermatológia, kozmetické poradenstvo
20 Všetko pre vlasy Bc. Ozimá starostlivosť o vlasy, vlasová kozmetika
21 Zážitková gastronómia Mgr. Ondrášek príprava moderných jedál, súťaže