Deň narcisov 2019

Vyzbierali sme krásnu sumu 960€. Naše hliadky robili zbierku u nás na Jilemáku, na IV. ZŠ a na Spojenej j škole internátnej, kde i malí žiaci nadšene prispeli Lige proti rakovine. Všetkým ďakujeme za Váš humánny čin.