Erasmus+ vytvára základy medzinárodného partnerstva škôl. Výmena postupov a dobrej praxe v ČR

V novembri 2021 sa študenti našej školy zúčastnili týždňového výmenného pobytu v rámci spoločného projektu ERASMUS+ v Strednej škole gastronomie a služeb v meste Přerov v Českej republike. Okrem našej školy, sa projektu zúčastňuje aj chorvátska stredná škola Turisticko-ugostiteljska i prehrambena skola Bjelovar. Na spoločnom projekte troch škôl spolupracujú už druhý rok majstri odborného výcviku a študenti odborov hotelovej akadémie, cukrár, kozmetik a kaderník.