Odborná ekonomická exkurzia v NBS

JA FIRMA SWEET DREAMS zorganizovala pre študentov tried II.PS a V.HB exkurziu do NBS – Národnej banky Slovenska. Študenti navštívili 112 m vysokú budovu NBS, ktorá bola otvorená 23.5.2002. Obe triedy sa na hodinách ekonomiky už venovali téme bankovníctvo a hodnotná prednáška na tému „Úlohy NBS po vstupe do Eurozóny“ ešte rozšírila ich poznatky.