Odborná exkurzia PD Vajnory

Naši žiaci mali možnosť oboznámiť sa s výrobou a produktami PD na odbornej exkurzii. Poľnohospodárske družstvo sídli na území mestskej časti Bratislava – Vajnory a patrí k najvýznamnejším podnikom pôsobiacim na jej území. Zamestnáva 62 ľudí a príbližne 240 brigádnikov v priebehu roka. PD Vajnory bolo založené 1949. Vďaka svojej vynikajúcej polohe má široké možnosti pre podnikanie v rôznych oblastiach. Venuje sa predovšetkým chovu hovädzieho dobytka a hydiny, pestovaniu obilia, repky olejnej a kukurice, vinohradníctvu a ovocinárstvu a v neposlednom rade chová aj medonosné včely.