Olympiáda vo FRJ 2015

Dňa 01.12.2015 sa na nasej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci I.HA, II.HB, III.HB, III.PSZ a IV.HA počtom 20 študentov. V kategórii 2A víťaz Nikola Korienková, v kategórii 2B patrí 1. miesto Zuzane Bračíkovej.