Praha 2016

Študenti III.R (študijného odboru 6355 M služby v cestovnom ruchu) sazúčastnili odbornej exkurzie z cestovného ruchu pod vedením PhDr. Štefánikovej a Ing. Košutovej. Študenti si v rámci odborných a všeobecných predmetov prezreli významné kultúrno – historické pamiatky hlavného mesta Českej republiky.